Poslání KF Spaceship Institutu


Posláním KFSSI, je umožnit lidem vytvářet podmínky pro mírové přežití kdekoli ve vesmíru. KFSS Institut poskytuje vzdělání a praktické školení k manipulaci s magneticko-gravitačními poli (Magrav) a k využití plazmových technologií. Tato pole a plazma se používají pro cestování, vytváření nových materiálů (včetně potravin a vody), generování volné energie a mají přínos pro zdraví.

Je známo, že mezinárodní spolupráce a mír jsou předpokladem pro to, aby lidstvo proniklo do hlubokého vesmíru. Pan Keshe je hlavním nositelem a proklamátorem aktivní myšlenky na vzájemné propojení náboženských vůdců, politiků a lidí všech ras a národností, aby se navzájem shodli na míru na celé planetě Zemi.

Každý, kdo se chce zúčastnit výuky (školení) a chce být sdružen v KFSSI, musí podepsat Mírovou smlouvu nadace Keshe Foundation

kfssi