Plazma stojí tiše po boku pevných látek, kapalin a plynů. Ve vesmíru je ze všech jmenovaných skupenství nejpočetnější. Skládají se z něj hvězdy a mlhoviny, vakuum mezi planetami je ho piné. Své využití nachází také v domácnostech, i když o něm mnohdy nemáme ani tušení.
Z nejsilnějšího centrálního slunce vesmíru až po nejmenší atom vodíku se vše skládá z různě silných magnetických polí.
Zvládnutí pochopení hmoty nám umožňují nové technologie, využívající nanomateriály a GANS.

Technologie Green-Shield nabízí ...

- řešení pro léčbu a úlevu od bolesti pomocí zdravotnických prostředků (certifikovaná třída 1), které již s úspěchem používá mnoho lidí..

- Technologie, používaná v produktech řady SoftMag, je velmi podobná technologii MaGravS. Jde o velmi pestrý sortiment výrobků, proto nyní můžeme konečně nabídnout řešení pro úlevu od bolesti vhodné pro jakoukoliv oblast těla. 

- Technologie řady CleanWaves k ochraně živých bytosti od elektromagnetického znečištění způsobeného elektronickými zařízeními, technologií 5G), bohužel stále běžnější v prostředí, v němž žijeme.
- generátor MaGavS Power, pro využití doma, v autě. která mohou ušetřit peníze. energii. Pomocí těchto zařízení vznikají krásné energie vnímané živými bytostmi obecně

Tato technologie tedy podporuje samoléčebné schopnosti lidského organismu na úrovni energetických polí, které takto tvoří samotný organismus. Nejedná se tedy o chemické prostředky a procesy neboť zdraví EXISTUJE na úrovni vzájemné interakce magnetických polí.
 

Produkty řady SoftMag

Life Pen (Green Shield)

Toto pero vychází z technologie Pan Pen (M.T.Kesche)
Inovační pero Green Shield Life Pen je stimulátor, který vytváří magnetické pole, které vydává nízkofrekvenční stimuly (1 - 2 Hz) ve styku s povrchem pokožky. Prostřednictvím nich je dosaženo dlouhodobé úlevy od bolesti. Stimulátor je užitečný a snadno použitelný. Nevyžaduje žádné elektrické připojení, takže jej lze použít kdekoli a kdykoli.
Jeho účinnost je založena na lékařské technice zvané „transkutánní stimulace nervů“ (TENS), která zmírňuje akutní a chronickou bolest menšího rozsahu. Používá se přímo v místě bolesti.
Podněty generované magnetickým polem přenášejí malé elektrické impulsy do mozku přes nervové kanály; mozek poté uvolňuje endorfiny (přirozenou obranu, kterou se tělo používá k ochraně před bolestí).

K použití nejsou potřeba žádné baterie, kabely, elektrody či gely. Rovněž nevyžaduje žádné nabíjení. Kontraindikován je pro kardiostimulátory.

 
Pain Pen

Pain Pen - Energizující pero na úlevu od bolesti (KFSSI)

Toto Pain Pen si vytváří v sobě vlastní léčebné energetické plazmové pole, které pouhým přiložením (i přes oblečení) k postižené části těla bezbolestně vyzařovaným plazmovým polem proniká až 3 cm pod kůži a pomáhá tak energeticky tělu vrátit se zpět do předchozí rovnováhy odstraněním bolesti a to bez další jakékoliv medikace.
 

Magravs-Power Generátor

S tímto produktem jste schopni snížit spotřebu v domácnosti. 
Magravs-Power Univerzální Systém je plně dynamický systém, který se umí přizpůsobit vaším potřebám.
Systém zvládá napájení více spotřebičů i bez podpory z hlavní rozvodné sítě objektu, ve kterém je umístěn.
Na zařízení je možné napojit spotřebiče 230V/50-60Hz jednofázově s výkonem 3kW odporové zátěže a všechny spotřebiče, které nemají odporovou zátěž.
Aktuální spotřeba a generování energie navíc umožňuje systému zvýšit přívod dodávané energie a splnit váš požadavek úspory.
Provozní pokyny pro snadné nastavení zařízení budou poskytovány prostřednictvím této webové stránky. Nabízená verze je certifikována CE. 
polečnost Green-Shield, je složena z výzkumných pracovníků, blízkých nadaci Keshe - Keshe Foundation.

Cílem technologie Keshe, je vytváření reálného časoprostoru k tomu, aby se lidstvo již definitivně propojilo s energetickým plazmovým světem. 
S použitím magneticko-gravitační (MaGravS) technologie je čistá plazmatická energie následně cíleně směřována a využívána.
S pomocí nano-technologických zařízení je absorbovaná plazmová energie následně o mnoho silnější a vydatnější než je dosud běžná elektrická energie účelově využívána.
Plazmu a její energii kolem nás obsahuje vše - vzduch, voda, lidská i zvířecí těla, celá planeta Země, okolní planety a celý Vesmír.. 

Technologie Keshe = energetická nezávislost a navždy...