Back to the list

Dostupnost plazmového generátoru 

Dodávky generátoru jsou dočasně pozastaveny z důvodu nutnosti vyřešení opatrných požadavků vlád všech států na certifikaci (vyřešení celních omezujících restrikcí, souvisejících s regulacíí dovozu zařízení určených do volného oběhu). Tyto požadavky jsou ve své podstatě ovšem pouhou záminkou před obavou z totální destrukce ekonomických systémů produkujícíh a distribujících elektrickou energii a spotřebiče na ní závislé.

O dostupnosti Generátoru budeme průběžně informovat.