DPE 100 EMF Protection System (Neutralizer)

Naše mise…

Naším posláním je, aby planeta znovu vzkvétala, nemá smysl vytvářet rovnováhu, bylo by to závislé na naší paměti, musíme pomoci Zemi, aby se úplně regenerovala, a aby se vrátila do stavu, jako tomu bylo před stovkami let…. Jasné nebe, čisté moře a zem plná života, slunce, které svítí bez pálení, a mnoho stromů ………, takže se musíme vrátit k myšlence, která předchází našemu narození.
To vše je možné a máme technologii, abychom to dokázali, napravili… ale je třeba se řídit prioritami…. Stejně jako všichni ti, kteří mají reálně inovativní technologii, první volbou je, zda to dělat pro peníze nebo se zachovat lidsky, my jsme si vybrali tu druhou ... pro děti, pro děti na celém světě, pro slabé ... ti nikdy nebudou mít budoucnost, stejně tak, jako my… bez planety. V následující zprávě vysvětlujeme, že člověk vykácel 80 % stromů, které planeta Země měla, aniž by se obtěžoval je nahradit něčím, co by vykonávalo stejnou funkci. To vytvořilo drastickou redukci a rozbití magnetosféry a následně ozónové vrstvy s níže popsanými efekty. Věda dosud neporozuměla práci vykonávané stromy jednoduše proto, že neporozuměla tomu, jak Země funguje ani gravitačním silám. Také k tomu vám přikývneme v následujícím… Museli jsme vyvinout další úsilí a přepracovat nové a výkonnější vybavení z důvodu stále přibývajících událostí. Požáry na Sibiři, Amazonii, v Evropě a Americe vytvořily další oslabení magnetosféry Země, což zpouští řetězový efekt, který lze zablokovat pouze s Vaší pomocí ... Díky základní verzi DPE 100 máme zařízení, které může nahradit fotosyntézu chlorofylu 100 000 stromů. Aby bylo možné dosáhnout práci 20 000 000 000 stromů a zcela obnovit pole magnetosféry, je nutné nainstalovat alespoň 200 000 z nich. Jedná se o velmi rychlou reakci v extrémně mimořádné situaci, vzhledem k tomu, že již pouze zbývá několik let k tomu, abychom tento problém vyřešili. Ale jako lidské bytosti známe své meze a musíme nechat přírodu dělat to, co ani ty nejlepší technologie nemohou dělat jako Vy. Dnes máme o 35 % méně kyslíku, než je obvykle potřeba pro život zvířat a lidí.

S dalšími požáry, které se vyskytly, se toto procento dále zvýšilo, což znamená, že děti, starší lidé, slabí, populace s nedostatkem výživy jsou mezi prvními, kdo bude mít potíže s přežíváním, nikdo by neměl být ponechán pozadu… Lidstvo již mělo podobné zkušenosti, jen pomyslete na tu v Londýně 5. prosince 1952, kdy na město padla silná vrstva mlhy kvůli nasycení oxidu uhličitého v uhelné továrně a způsobila nejméně 12 tisíc úmrtí všech věkových kategorií, k nimž je navíc nutno přidat více než 100 tisíc nemocných. Přesto výroba uhlí pokračovala a tento druh informací byl potlačen nebo zcela skryt. Z tohoto důvodu plánujeme v pozdější fázi myšlenku vytvoření nadace, která se bude jmenovat „SAVE MY EARTH“, která bude schopna zaplatit 10 stromů Paulownia z části výnosů z prodeje za každý prodaný DPE 100. Tento strom jsme vybrali, protože se jedná o rychle rostoucí strom s širokými listy, který může produkovat 3krát více kyslíku než normální strom.

Co je DPE 100 (Obrana planety Země) a jak to funguje.

Mimořádný DPE 100 absorbuje neobvyklé úrovně EMF (elektromagnetického pole) z prostředí. To znamená, že lze zabránit narušení takových věcí, jako jsou vznikající sítě 5G, inteligentní elektroměry a nadzemní nebo podzemní rozvody elektrické energie, aby nemohly zasahovat do života Vám ani Vašim blízkým. Stejně důležité je, že zabraňuje výskytu extrémních povětrnostních podmínek v okruhu 1 km od DPE 100, ať už se jedná o hurikány nebo náhlé přívalové lijáky nebo krupobití s kroupy o velikosti golfového míčku a více, jejichž výskyt se po celém světě navyšuje. Příkladem lze uvést bleskovou povodně ve Španělsku v září 2019, při níž zahynulo 5 lidí. DPE 100 může dokonce zabránit zemětřesením, protože ta jsou spouštěna EMF (elektromagnetickými poli), zejména ze slunce.

Kromě toho, při rozmístění dostatečného počtu těchto zařízení, budou jednat ve shodě s cílem chránit planetu před dopadem rychle klesajícího magnetického pole a dalších extrémních událostí, které se nás čekají v nedaleké budoucnosti.

DPE 100 vytváří chráněnou zónu o poloměru 1 km a cca 100 km do výšky a dokáže tak chránit malou komunitu. K dispozici je rovněž štít DPE, který dokáže chránit oblast v okruhu 100 km, který je vhodný pro farmu, továrnu nebo venkovskou komunitu.
Pro planetu
1) REGENERACE magnetosféry v bodě umístění.
2) REGENERACE ozónové vrstvy.
3) Značné zmenšení velikosti zemětřesení.
4) Značná redukce velkých meteorologických jevů, jako jsou hurikány, vodní bomby, krupobití s nadměrnými kroupami.
5) ZBAVOVÁNÍ SE celkového elektromagnetického znečištění škodlivého pro člověka a zvířata, ale nikoli pro technologická zařízení.
6) OBNOVENÍ oblohy a kvality ovzduší jako tomu bylo před průmyslovou érou.
7) Značné snížení radioaktivity.
8) Značná redukce radonového plynu.
9) V případě umístění podél pobřeží, re-harmonizuje frekvenci, kterou kytovci (velryby, delfíni atd.) používají k navigaci, čímž se vyhýbají uvíznutí.

Pro člověka a zvířata
10) Snížení výskytu patologií souvisejících s nadměrným mikrovlnným zářením, jako jsou leukémie, lymfomy, nádory prsou, epiteliální melanomy, nádory mozku, změny v permeabilitě buněk, změny metabolismu, změny v glandulárních funkcích, imunitním systému, centrálním nervovém systému a chování, poškození DNA.
U vyzařované hustoty elektromagnetické energie vyšší než 50 miliwatů / cm2: možný vliv mozkových poškození na růst buněk, znetvoření plodu, vnitřní popáleniny, šedý zákal, smrt při srdečním infarktu.
Experimenty na buňkách, experimenty na zvířatech, experimenty na zvířatech, experimenty na zvířatech, experimenty na zvířatech, netermické nebo chronické účinky pro ty, které určují termální účinky, jsou variace počtu lymfocytů a granulocytů v očích. , závratě, deprese, omezení schopnosti učení, ztráta paměti, vypadávání vlasů.
V zemích východní Evropy studie rovněž prokázaly: sterilitu, zvýšené potraty, sníženou plodnost. Podle Agentury pro životní prostředí USA (EPA) pět z osmi epidemiologických studií prokázalo pět statisticky významných rizik spojených s: lymfatickým a hemopoetickým karcinomem u obyvatel (Havaj) v těsné blízkosti vysokofrekvenčních (RF) věží, rakovinou hematopoetického systému (leukémie, lymfom a lymfosarkom, melanom a ozáření (RF) u polských důstojníků a vojenského personálu.
11) DRAMATICKÁ redukce zápachu.
12) Značné snížení škod na lidech, majetku a hospodářských zvířatech a na mimořádné meteorologické jevy.
13) Značná redukce napětí a deprese až po elektrostatické náboje a škodlivé toulavé energie.
14) Velké zlepšení kvality spánku a odpočinku.
15) Značná redukce toxických látek.
16) Značná ultrazvuková redukce.
17) Značné zvýšení imunitní obrany.

Pro zemědělství
18) Nutriční hodnoty ovoce a zeleniny se zdvojnásobily nebo ztrojnásobily.
19) Zdravější rostliny se zelenějším listím.
20) Značné snížení škod v zemědělství v důsledku mimořádných meteorologických jevů.
21) Zdvojnásobení rostlin a jejich odolnost vůči patogenům.
22) Citlivé zvýšení imunitního systému rostlin.

BEZ 100 DPE (10. července 2019) Oblast hurikánu o rozloze 250 km2 - OBR. č. 01 a č. 02

S DPE 100 (2. srpna 2019) Hurikán nebyl vytvořen ze 180 KM2 - OBR. č. 03 a č. 04

 
Reference (svědectví):
David (54) žije na Sardinii (Itálie) a pracuje jako dodavatel pro stavby a je vysoce vzdělaný. 25 let trpí nekontrolovatelným chvěním a pocením, které narušují jeho spánek, a měl potíže se soustředit v práci. Bez úspěchu utratil velké částky peněz za lékařské a neurologické terapie a jeho stav se postupem času zhoršoval.

Vynálezce DPE 100 okamžitě pochopil, že příčinou problému bylo elektromagnetické znečištění; vynálezce ve skutečnosti žije ve stejné oblasti 35 let. Toto znečištění je způsobeno bludnými elektromagnetickými proudy kombinovanými s geopatiemi.

S pomocí Elia S., elektronický inženýr a odborník na průmyslovou elektroniku specializující se na elektromagnetické znečištění, vyhodnotili oba situaci životního prostředí, aby zjistili, zda DPE 100 dokáže elektromagnetické znečištění odstranit. Po instalaci DPE 100 bylo zaznamenáno drastické snížení hodnot elektromagnetického znečištění, což bylo potvrzeno, když David řekl, že poprvé po mnoha letech spal krásně a bez záznamů jakýkoliv otřesů.

Dvě děti z Veneta (Itálie) vykazovaly klasické popáleniny zářením s oddělením významných částí kůže, stejně jako silnou bolest, nespavost atd. Rodiče je vzali k nejlepším specializovaným lékařům v celé Evropě, aniž by našli řešení.

Po velkých útrapách se setkali s vynálezcem DPE 100, který okamžitě vysvětlil, že děti byly spáleny vystavením radiačnímu záření, a že s přenosnou verzí DPE 100 se speciálním umístěním do země může problém okamžitě vyřešit. Opravdu, do 3 dnů se chlapci vrátili do normálu. Netřeba dodávat, že rodiče byli zpočátku skeptičtí, protože nevěděli, že pod jejich domem vedou elektrické kabely vysokého napětí. Přesto však byli ohromeni tím, když spatřili své děti úplně uzdravené. Jejich vděk byl opravdu k nezaplacení.

Claudia L. v oblasti Lombardie (Itálie).

Dne 11. června 2019 způsobila krupobití s kroupy o průměru 4 cm značné škody ve vesnicích poblíž města Lucca, s výjimkou oblasti, kde byl instalován DPE 100, kde padl pouze déšť. Svědek byl ohromen, když viděl kruhovou chráněnou oblast o poloměru více než 1 km od DPE 100, okolo níž padaly velké krupobití, které způsobovaly poškození celého území mimo oblast s instalovaným DPE 100.

Chtěli byste chránit svůj domov před rušením 5G a inteligentním měřičem?
Chtěli byste ho také chránit před extrémními povětrnostními událostmi, jako jsou hurikány a extrémní krupobití?
Trpíte vy nebo někdo z vašich mliovaných rušením EMF (elektromagnetickým polem)?

Pak je DPE 100 pro vás…

(Pokud vás zajímá štít DPE, pošlete e-mail na adresu info@azola.cz.)

Dostupnost do 30 dnů od platby.
3 900,00 EUR (včetně dopravy)