Keshe technologie

M.T.Keshe

Mehran Tavakoli Keshe se narodil v Íránu v roce 1958, je synem rentgenového inženýra. Seznámil se se světem radiační a jaderné vědy ve velmi mladém věku. V roce 1981 absolvoval Queen Mary College na Londýnské univerzitě jako jaderný inženýr se specializací na řízení technologických reaktorů. Od té doby pracoval na dokončení systému pro vytvoření gravitace a energie pomocí reaktoru s radioaktivním vodíkovým poho­­nem, který je čistý a bezpečný. Toto zahrnovalo všechny aspekty konstrukce nového plazmového jaderného systému od samého počátku až po současnou fázi - design, palivo, testování a praktické aplikace. 
Zaměřil se na dokončení celého spektra své technologie pro uvedení do vědeckého světa a průmyslu. Duševní vlastnosti související s touto technologií byly přeneseny na Spaceship Keshe Foundation.

Vesmírná (plazmová) technologie

Free-Energy

Lidé se soustředili na fyzický aspekt života a nyní začínají chápat a přijímat plazmatickou vědu, která vysvětluje plazmový energetický systém vesmíru, našeho Slunce, naší Země, našich těl a každého atomu, každého protonu, neutronu a elektronu.
Takže vidíte - není nic, co by nemělo plazmové pole a není nic, co by nebylo sočástí plazmového pole.
MAGRAV - Nová plazmová technologie
Proč Magravs?
Jednoduše, protože existuje všude, a vždy, stejně jako každý jedinec a cokoli. S takovou vesmírnou bohatostí magneticko-gravitační (Magravs) plazmové energie je ideálním zdrojem, ze kterého lze čerpat další potřeby. 
Jde o čistou energii a je na uživateli, aby tuto energii přenesl a / nebo přeměnil tak, aby ji požadovaným způsobem využil.
Je obnovitelná?
Pamatujte na to, že energie nemůže být vytvořena nebo zničena, může být pouze přeměněna z jedné formy na jinou. To je vše, co děláme. Díky Magravs plazmové technologii, nemusíme mít obavy, že by se energie vyčerpala, nebo by zůstala rozsvícená světla a vyčerpalo se příliš mnoho energie.
Jak může jediný zdroj pokrýt všechny potřeby?
Jedno slovo - vědomí. Plazma Magravs je vědomí v přírodě a poskytuje to, co je v daném místě potřebné. Nikdy neposkytuje více.Protoje plazmová technologie Magravs tak univerzální.
Od napájení malé LED až po vytvoření velké kosmické lodi. Proto může být použita pro jakékoli představitelné aplikace.
Je to bezpečné?
Energie plazmy Magravs je kosmicky silná a hojná, přesto jde do láskyplné tvorby všech - od nejmenšího atomu až po největší galaktickou superstrukturu. Proto je povinností uživatele Magravs  plazmy přesně a pečlivě vědět, co dělají.
Image alt

Poslání KF Spaceship Institutu

Posláním KFSSI, je umožnit lidem vytvářet podmínky pro mírové přežití kdekoli ve vesmíru.
KFSS Institut poskytuje vzdělání a praktické školení k manipulaci s magneticko-gravitačními poli (Magravs) a k využití plazmových technologií. Tato pole a plazma se používají pro cestování, vytváření nových materiálů (včetně potravin a vody), generování volné energie a mají přínos pro zdraví.
Je známo, že mezinárodní spolupráce a mír jsou předpokladem pro to, aby lidstvo proniklo do hlubokého vesmíru. Pan Keshe je aktivní, aby spojil náboženské vůdce, politiky a lidi všech barev a národností, aby se dohodli na míru. 
Každý, kdo se chce zúčastnit výuky (školení) a chce být sdružen v KFSSI, musí podepsat Mírovou smlouvu nadace Keshe Foundation