Jednotka Magrav-Power

Vaše jednotka Magrav je nové paradigma v oblasti energií !

Doposud byly měděné dráty používány jako vodiče k přenosu elektřiny prostřednictvím vibrací elektronů. Tato metoda přenosu energie se jeví, s ohledem na aktuální objevy, jako zastaralé paradigma, jež se opírá pouze o velmi úzké spektrum zákonitostí, v daleko větší míře existujících v přírodě. Jde o takový rozdíl vnímání nových technologií, který je srovnatelný s pohledem na svět okolo sebe malinkou skulinkou anebo ten samý pohled na svět okolo sebe vnímat svým periferním pohledem…

Nyní nově s magneticko-gravitační (dále jen „Magrav“ ) technologií, je volná plazmová energie usměrněna a přenáší se dále přes nano-potažené měděné či hliníkové stávající elektrické rozvody.
Nano vrstvy následně absorbují okolní energii plazmatu a dále uvolňují použitelnou plazmu, což je mnohem výkonnější systém než jen jednoduchá elektronová vibrace elektřiny tak, jak ji dosud známe.
Je to dáno tím, že plazma a její energie se nachází všude okolo nás - ve vzduchu, v našich tělech, po celé planetě a v okolním vesmíru.
Prostřednictvím nano vrstev je tato nekonečná energie ve smyslu zákona o zachování energie převedena na pro nás použitelnou energii, která může např. napájet spotřebiče našich domácností.
Pokud požadujeme aby jednotka Magrav pracovala nepřetržitě a efektivně, je zásadně důležité vzít na vědomí a pamatovat si, že jakmile jednotku Magrav Power připojíme a zapneme, nesmíme ji vypnout ani vypojit z tohoto přípojného bodu.
Po event. odpojení jednotky Magrav z přípojného bodu se nic zásadního nestane. Tedy jen to, že se veškeré spotřebiče, které do momentu odpojení jednotky Magrav pracovali s plazmovou energií, se aktuálně plynule zpět přepnou do provozu na vámi placený odběr elektrického proudu (pokud jste tento odběr mezitím zcela nezrušili).
Před připojením zařízení Magrav Power si prosím přečtěte všechny níže uvedené pokyny !
Jednotku připojte do domácí zásuvky.
První generace jednotek Magrav Power vyžadovala pro správnou funkčnost NAKONDICIOVÁNÍ. Díky novým pokrokům a objevům v této technologii jsme nyní nově schopni tuto skutečnost (myšleno kondiciování jednotky ) vynechat a umožnit tím jednotce Magrav další plazmové napájení jen prostřednictvím procesu plug and play.
Nano-potažení všech vodičů v domácnost tak bude aktuálně samovolně postupně, pozvolně a systematicky pokračovat prostřednictvím napájecí jednotky Magravs automaticky už jen jejím připojením k přípojnému bodu v dané domácnosti.

Co potřebujete vědět:
Instalace pohonné jednotky Magrav je nově nyní velmi jednoduchá:
  • neexistují žádná náročná a pevně daná pravidla, pouze tyto technické pokyny.
  • každá instalace je jiná a jen vy rozhodnete, co je pro váš domov optimální.
  • úkolem přípojného bodu jednotky Magrav Power je umožnit plazmové energii aby svou přítomností nano-technologicky nepenetrovala a přizpůsobila si tak připojené elektrické rozvody pro budoucí přenos plazmové energie ke všem v budoucnu připojeným spotřebičům ve vašem objektu.abyste vytvořili požadované zatížení pro počáteční fázi připojení, budete potřebovat postupně připojit s pomocí rněkolik lamp na napájecí jednotku Magrav přes jejich standartní napájecí kabely. Tyto přípojné kabely, rozdvojky a lampy nejsou součástí jednotky Magrav Power.
  • úkolem jednotky Magrav Power je umožnit plazmové energii, aby si postupně přizpůsobila dosavadní elektrické vedení vašeho objektu k přenosu (pro většinu z nás) zcela nového druhu energie.

Jednoduše připojíte jednotku Magravs Power k dostupné zásuvce doma a potom připojte jednu lampu, druhou lampu a následně např. ledničku.
Bylo zjištěno, že čím větší je vzdálenost mezi domovním rozvaděčem a zásuvkou, tím jsou dosaženy lepší výsledky v budoucí úspoře elektrické energie. Největší přínos v úspoře energie je vidět u zařízení připojených ke zbytku domácnosti na elektroměru.
Lampa, lampy, např. lednička připojené k jednotce jednoduše totiž slouží dále jako zátěž, čímž se samotnáplazma odráží zpět do kabeláže a elektrických rozvodů domácnosti.

Další otázky a odpovědi

Univerzální Systém Magrav-Power je plně dynamický systém, který se přizpůsobí vaším potřebám. Systém zvládá napájení více spotřebičů včetně podpory z hlavní rozvodné sítě objektu, ve kterém je umístěn. Na zařízení je možné napojit spotřebiče 230V/50-60Hz jednofázově s výkonem 3kW odporové zátěže a všechny spotřebiče, které nemají odporovou zátěž. Aktuální spotřeba a generování plazmové energie navíc umožňuje systému zvýšit přívod dodávané energie a splnit váš požadavek úspory. 

Jak je možné vysvětlit základy univerzálního systému Magrav-Power, který zásobuje můj dům-byt plazmovou energií?
Jednotka má 2 kabelové zástrčky - samčí zástrčku jednoduše napojíte do zásuvky ve vašem domě a samičku připojíte do 500 wattů (max) LEDek nebo kombinace neodporové zátěže. Zátěž funguje jako spouštěč plazmy, která nejdříve začíná nano-obalováním kabelových rozvodů ve vašem domě a vytváří tak do budoucna jednoduchou cestu, aby plazma mohla proudit přes všechny domácí systémy (plazmová energie proudí po nano-obalených cestách). Tento proces trvá přibližně 2-3 týdny. Když je proces ukončený, mohou některé domácnosti dosáhnou více než 60% úsporu na účtech za elektrickou energii. Plazmová jednotka po nano-penetraci připojených elektrických rozvodů následně částečně zásobuje plazmovou energií každé zařízení ve vaší domácnosti, vše od chladničky, od rádia až po elektrické nářadí.

Co to je nano-obalovací proces?
Když je universální systém Magrav-Power nainstalovaný a správně nakondiciovaný, začne z jednotky proudit plazma. Po krátkém čase si tato plazma sama svou nano-vrstvou obalí své další cesty-veškeré elektrorozvody v připojeném prostředí. Na rozdíl od klasické elektrické energie plazma neproudí středem kabelů, ale vytváří si efektivnější nano-obalovací cesty (na nejvrchnější vrstvě vodičů elektr. kabelů) .

Jak poznám, že Systém funguje? Jak změřím úsporu?
Mylnou domněnkou je, že snížení v odběru elektrické energie uvidíme na měřiči na běžné zásuvce, kde je Magrav jednotka připojená nebo přímo za hlavním elektroměrem. Toto není možné, protože plazma se NEDÁ změřit běžnými měřícími přístroji, které jsou v současnosti používány. Všechna zařízení na měření elektrického proudu jsou určená na měření standardního elektrického proudu, neumí změřit energetický proud plazmy. Měření poklesu odběru enerigie musí být provedeno mimo váš dům, ,tedy na hlavním elektroměru. Co ukáže hlavní elektroměr jako menší odběr elektřiny, to je vedlejší efekt plazmové jednotky dodávající postupně čím dál více plazmové energie do domácnosti, tzn. čím dále menší závislost vaší domácnosti na elektrických vibracích z dodávané elektřiny. K nano obalovacímu procesu dochází v průběhu několika týdnů, proto je pokles spotřeby elektrické energi viditelný až později na hlavním elektroměru. Nejjednodušší způsob sledování úspory elektřiny jsou vaše pravidelné měsíční odečty stavu elektroměru, kde takto lze sledovat pravidelný pokles vašich elektrických energetických nároků na této placeně odebírané elektrické energii. 

Může být jednotka použita ve vnějším prostředí, nebo je určená pouze do vnitřních prostor?
Doporučuje se pouze vnitřní použití Magrav jednotky. Vyvarujte se ponoření jednotky do vody! Uskladňujte a používejte jednotku mimo vlhké prostředí a dosahu tepla sálavých zdrojů!
Je Magrav-Power Univerzální Systém už testován před dodávkou na trh?
Ano, testování Magrav jednotek je standartní nezbytnou součástí výrobního procesu. 
Je možné použít Magrav-Power Univerzální Systém na 230 voltů?
Univerzální Systém Magrav-Power je plně dynamický systém, který se alternativně přizpůsobí vašim potřebám v oblasti 230V / 50-60Hz jednofázově.