Plazmový generátor Magrav-Power

Magrav-Power Univerzální Systém je plně dynamický systém, který se přizpůsobí vaším potřebám.Systém zvládá napájení více spotřebičů i bez podpory z hlavní rozvodné sítě objektu, ve kterém je umístěn.Na zařízení je možné napojit spotřebiče 230V/50-60Hz jednofázově s výkonem 3kW odporové zátěže a všechny spotřebiče, které nemají odporovou zátěž. Aktuální spotřeba a generování energie navíc umožňuje systému zvýšit přívod dodávané energie a splnit váš požadavek úspory. 

 

Jak je možné vysvětlit základy instalace Magrav-Power Univerzálního Systému, který zásobuje můj dům energií?

Jednotka má 2 zástrčky - samčí zástrčku jednoduše napojíte do zásuvky ve vašem domě a samičku připojíte do 500 wattů (max) LEDek, nebo kombinace neodporové zátěže. Zátěž funguje jako spouštěč plazmy, která začíná nano-obalování kabelů ve vašem domě a vytváří jednoduchou cestu, aby plazma mohla proudit přes všechhny domácí systémy (plazmová energie proudí po nano-obalených cestách). Tento proces trvá přibližně 2-3 týdny. Když je proces ukončený, některé domácnosti dosáhnou více než 60% úsporu na účtech za energii. Jednotka částečně zásobuje energií každé zařízení ve vaší domácnosti, vše od chladničky, přes stereo až po elektrické nářadí.

 

Co je nano-obalovací proces?

Když je Magrav-Power Univerzální systém nainstalovaný, z jednotky začne proudit plazma. Po krátkém čase si plazma nano-vrstvou obalí svoji cestu. Na rozdíl od klasické energie plazma neproudí středem kabelů, ale vytváří si efektivnější nano-obalovací cesty (na nejvrchnější vrstvě kabelů) .

 

Jak vím, že Systém funguje? Jak změřím úsporu?

Mylnou domněnkou je, že snížení v odběru energie uvidíme na měřiči na běžné zásuvce, kde je Magrav připojená nebo za hlavním elektrickým měřičem. Toto není možné, protože plazma se NEDÁ změřit běžnými měřícími přístroji, které v současnosti používáme. Všechna zařízení na měření elektrického proudu jsou určená na měření standardního elektrického proudu, neumí změřit energetický proud plazmy. Měření poklesu odběru enerigie musí být provedeno mimo váš dům na hlavním měřiči energie. Co ukáže hlavní měřič, to je vedlejší efekt plazmy dodávající čím dál více energie do domácnosti, tzn. čím dále menší závislost vaší domácnosti na elektrických vibracích (tedy elektřiny). K nano obalovacímu procesu dochází v průběhu několika týdnů, proto je pokles spotřeby elektrické energi viditelný až na hlavním měřiči. Nejjednodušší způsob sledování úspory je váš měsíční účet za elektřinu, kde uvidíte pravidelný pokles vašich energetických nároků. 

 

Může být jednotka použita ve vnějším prostředí, nebo je určená pouze do vnitřních prostor?

Doporučuje se pouze vnitřní použití. Vyvarujte se ponoření jednotky do vody. Uskladňujte a používejte jednotku mimo vlhké prostředí a dosah teplo sálavých zdrojů.

 

Je Magrav-Power Univerzální Systém testovaný před dodávkou?

Ano, testování je součástí výrobního procesu. 

 

Je možné použít Magrav-Power Univerzální Systém na 110 i na 220 voltů?

Magrav-Power Univerzální Systém je plně dynamický systém a přizpůsobí se vaším potřebám. 110 - 220V / 50-60Hz jednofázový.

Plazma se nachází všude kolem nás - ve vzduchu, v našich tělech, po celé planetě i ve vesmíru. Prostřednictvím nano vrstev se tato nekonečná energie převádí na použitelnou energii, která dokáže napájet domácí spotřebiče.Stejně tak jako když si přinesete domů nové štěňátko, které se potřebuje nejdříve aklimatizovat, stejnou potřebu se aklimatizovat má Magrav Power Unit, aby bylo následně schopno pokrýt naše energetické potřeby a také proto abychom se sami lépe naučili porozumět tomuto novému systému. 

Není to jen plug and play. Jedná se o zástrčku a souhru nezbytných souvislostí - jste jednou z částí celého systému propojení! Je nejvyšší čas, aby se lidstvo znovu spojilo s celým energickým plazmovým světem! Proto je zásadní požadavek nano-pokrytí celého elektrorozvodu v domácnosti postupným a systematickým způsobem prostřednictvím pohonné jednotky Mgravs.Je důležité si uvědomit, že jakmile je Magrav-Power Unit připojen a zapnutý, nevypínejte a neodpojujte přístroj od tohoto bodu. Musí trvale pracovat, aby fungoval efektivně.Před připojením napájecí jednotky Magrav do zásuvky pro domácnosti přečtěte VŠECHNY níže uvedené pokyny. 

Překročení doporučeného zatížení v každé etapě během doby kondicionování může způsobit, že bude jednotka vyřazena z provozu, a proto nespadá do rozsahu záruky výrobce. 

 

Kondicionování pohonné jednotky Magrav - příprava:

Součástí Magrav Power Unit je fázový měřič.

 

Fázový měřič slouží k určení toho, která zástrčka vaší domácnosti je připojena k "živému" nebo "horkému" vodiči. 
 1. Zapněte fázový měřič a dotkněte se každé zástrčky zásuvky


 

2. Zástrčku, ve které fázový měřič trvale svítí nebo bliká mnohem rychleji než druhý konektor, kde se nachází živý vodič

 

3. Vyhledejte stranu zástrčky Magrav Power Unit označené "Live"
4. Připojte zástrčku napájecí jednotky Magrav správně tak, aby odpovídala zásuvce "Live" vaší domácí zásuvky.
Pokud je napájecí jednotka Magrav nesprávně připojena k "neutrálnímu" vodiči namísto "živého", existuje velmi vysoká možnost, že bude jednotka vyřazena z provozu a proto nespadá do rozsahu záruky výrobce. 
Nezapomínejte také, že všechna elektrická zařízení, která jsou připojena k napájecí jednotce Magrav, musí být připojena tak, aby odpovídala konektoru "Live" na samotné jednotce. 
 1. - 3. den 
Jakmile připojíte napájecí jednotku Magrav do zásuvky pro domácnost, zapněte vypínač na zásuvce a ponechte napájecí jednotku Magrav na 3 dny (1. - 3. den). 
1. Je důležité, aby v okamžiku nebyla připojena žádná zátěž na napájecí jednotku Magrav. Magrav Power Unit bude nano-povlékat dráty kolem zásuvky v této době a usadit se do svého prostředí. 
2. Nedodržení tohoto kroku může způsobit, že jednotka bude vyřazena z provozu a proto nespadá do rozsahu záruky výrobce.

 

4. - 7. den
4. den připojte malou LED stolní lampu s jmenovitou hodnotou 20W nebo méně na napájecí jednotku Magrav a nechte ji běžet nepřetržitě, 24 hodin denně, dalších 4 dní (den 4 - den 7.) 
1. Je důležité si uvědomit, že odporové zátěže, jako jsou například elektrické ohřívače, motory s uhlíkovými kartáčky, žárovky a baterie / mobilní telefon / mobilní nabíječky, by neměly být připojeny k pohonné jednotce Magravs; 
2. To umožní Magravs Power Unit vysílat a přijímat energii na plazmové nano-potažené úrovni, a nikoliv na úrovni kovové mědi - pamatujte si, že klíčem k technologii Magravs je nanofiltrace vašich domácích měděných vodičů přes Magravs Power Unit; 
3. Překročení výše uvedeného doporučení v této fázi může způsobit, že jednotka bude vyřazena z provozu, a proto nespadá do rozsahu záruky výrobce.
 
8. - 10. den
8. den je čas postupně zvyšovat neizistivní zatížení napájecí jednotky Magravs. 
1. Přidejte malou druhou zátěž na napájecí jednotku Magravs, například ventilátor stolu / stojanu, o jmenovitém výkonu 80W nebo méně; 
2. Ujistěte se, že stolní lampa stolní lampy a LED stolní lampa s celkovým jmenovitým výkonem 100 W nebo méně zůstávají nepřerušovaně nepřerušovaně 24 hodin denně; 
3. Povolte, aby se toto nové kombinované zatížení spustilo dalších 3 dny (8. - 10. den); 
4. Překročení výše uvedeného doporučení v této fázi může způsobit, že jednotka bude vyřazena z provozu a proto nespadá do rozsahu záruky výrobce.
 
11. - 17. den
11. den přidávejte do jednotky malé odporové zatížení, například malý elektrický džbán (s výjimkou ponorných ohřívačů) o jmenovitém výkonu 500 W nebo méně. Elektrické ohřívače s vestavěnými ventilátory (ventilátory, nízkopříkonové vysoušeče vlasů apod.) By také pracovaly pro tento účel, pokud jsou jmenovité na 500 W nebo méně. 
Tímto způsobem se postupně upraví elektrický systém pro domácnost, který nyní nanáší nátěry, aby kondenzoval plazmu do úzkého pásma vibrací elektronů pro odporové zátěže. 
1. Při prvním běhu nechte odporové zatížení běžet po dobu 10 minut;
2. Nechte přestávku 3-4 hodiny; 
3. Poté znovu spusťte odporové zatížení po dobu 10 minut; 
4. Postupně zvyšujte dobu běhu odporového zatížení:A. 11. den - 10-15 minut běhu;B. Zvýšit o 5-10 minut denně z Dnů 12-16;C. 17. den - ne více než 60 minut běhu; 
5. To je děláno postupně stav nano-potažené elektrické dráty přizpůsobit použití plazmové energie odporovými zátěžemi; 
6. Překročení výše uvedeného doporučení v této fázi může způsobit, že jednotka bude vyřazena z provozu a proto nespadá do rozsahu záruky výrobce.
18. - 21. den
Od 18. do 21. dne může být odporové zatížení pohonné jednotky Magrav postupně zvyšováno z 500W na jmenovitý limit 2000W. 
Přístroje, jako jsou pečící pece a teplovzdušné pistole, mohou být nyní zavedeny do elektrického systému Magrav Power Unit. 
Nerezistivní zátěže nejsou tímto hodnocením ovlivněny a teoreticky jsou neomezené, ačkoli se doporučuje, aby zůstal v rámci vašeho elektrického obvodu (např. 1800 W při 15A/120V, 3600W při 15A/240V atd.).