Mehran Tavakoli Keshe

   se narodil v Íránu v roce 1958, v rodině rentgenového inženýra. Již ve ve velmi mladém věku se seznámil s principy světa radiační a jaderné vědy. V roce 1981 absolvoval jako jaderný inženýr se specializací na řízení jaderných reaktorů Queen Mary College na Londýnské univerzitě. Od té doby pracoval na dokončení systému pro vytvoření gravitace a energie pomocí reaktoru s radioaktivním vodíkovým poho­­nem, který je čistý a bezpečný. Tato jeho činnost zahrnovala všechny aspekty konstrukce nového plazmového jadernéh­­o systému od samého počátku až po současnou fázi - design, palivo, testování a praktické aplikace. 

Mehran Tavakoli Keshe se především zaměřil na dokončení celého spektra své technologie pro reálné aplikované uvedení do vědeckého světa a průmyslu. Veškeré duševní vlastnosti související s touto technologií byly jím osobně přeneseny na Spaceship Keshe Foundation.

 

Keshe plazmová technologie

Lidé se dříve soustředili na fyzický aspekt života a teprve až nyní začínají chápat a přijímat plazmatickou vědu, která vysvětluje plazmový energetický systém celého vesmíru, našeho Slunce, naší Země, našich těl a každého atomu, každého protonu, neutronu a elektronu. 

V našem okolí není nic, co by nemělo plazmové pole a není nic, co by nebylo sočástí plazmového pole.


MAGRAV - Nová plazmová technologie

Proč Magrav?

Jednoduše, protože existuje všude, a vždy, stejně jako každý jedinec a cokoli jiného. S takovou vesmírnou bohatostí magneticko-gravitační (Magrav) plazmové energie je tato energie ideálním zdrojem, ze kterého lze čerpat pro další potřeby. 

Jde o čistou energii a je pouze na uživateli, aby tuto energii přenesl anebo přeměnil tak, aby ji požadovaným způsobem využil.

Je obnovitelná?

Energie nemůže být vytvořena nebo zničena, může být pouze přeměněna z jedné formy na jinou (viz. Zákon o zachování energie..). To je vše, co děláme. Díky Magrav plazmové technologii nemusíme mít obavy, že by se energie vyčerpala, nebo že by zůstala rozsvícená světla a vyčerpalo se tak příliš mnoho energie.

Jak může jediný zdroj pokrýt všechny potřeby?

Jedno slovo - vědomí. Plazma Magrav je vědomí v přírodě a poskytuje to, co je v daném místě potřebné. Nikdy neposkytuje více. Proto je  plazmová technologie Magrav tak univerzální.

Tato energie umí od napájení malé LED až po vytvoření velké kosmické lodi včetně jejího pohonu. Proto může být použita pro jakékoli představitelné aplikace.

Energie plazmy Magrav je kosmicky silná a hojná. Přesto jde do láskyplné tvorby všeho - od nejmenšího atomu až po největší galaktickou superstrukturu. Proto je povinností uživatele Magrav plazmy přesně a pečlivě vědět co a proč dělají.

 

Nadace Keshe ...

nám mění svět, který známe.

Cílem Nadace Keshe, je vytváření reálného časoprostoru k tomu, aby se lidstvo již definitivně propojilo s energetickým plazmovým světem. 

S použitím magneticko-gravitační (MaGravS) technologie je čistá plazmatická energie následně cíleně směřována a využívána.

S pomocí nano-technologických zařízení je absorbovaná plazmová energie následně o mnoho silnější a vydatnější než je dosud běžná elektrická energie účelově využívána.

Plazmu a její energii kolem nás obsahuje vše - vzduch, voda, lidská i zvířecí těla, celá planeta Země, okolní planety a celý Vesmír.. 

Technologie Keshe = energetická nezávislost a navždy...


 

Poslání KF Spaceship Institutu

Posláním KFSSI, je umožnit lidem vytvářet podmínky pro mírové přežití kdekoli ve vesmíru. KFSS Institut poskytuje vzdělání a praktické školení k manipulaci s magneticko-gravitačními poli (Magrav) a k využití plazmových technologií. Tato pole a plazma se používají pro cestování, vytváření nových materiálů (včetně potravin a vody), generování volné energie a mají přínos pro zdraví.

Je známo, že mezinárodní spolupráce a mír jsou předpokladem pro to, aby lidstvo proniklo do hlubokého vesmíru. Pan Keshe je hlavním nositelem a proklamátorem aktivní myšlenky na vzájemné propojení náboženských vůdců, politiků a lidí všech ras a národností, aby se navzájem shodli na míru na celé planetě Zemi. 


KF SSI Peace Timeline

Processing video...