Princip plazmy

Z poslední publikace teorie relativity E = m.c² Alberta Einsteina je akceptován jako vědecky přijatelný fakt, že energetická Materie může být přeměněna na energii a naopak (zákon o zachování energie). To znamená, že obě složky (hmoty a energie) musí být v podstatě totožné. V plazmové technologii se totiž vše skládá z "magnetických polí". U polarity polí, které nám jsou dosud známy z feromagnetismu, máme přitažlivost a odpudivost (na rozdíl od pólů kde se odlišné polarity navzájem prostřednictvím přísně směřovaného toku protékající energie přitahují a stejné polarity se navzájem odpuzují). Tedy všechny jevy přírody (nebo celá stvoření) jsou výsledkem nejrůznějších interakcí těchto "magnetických polí".  Více viz. níže uvedený obrázek.

plazma

Magnetická a gravitační pole

V plazmové technologii, řazení těchto "magnetických" polí, která vytvářejí sílu, směřující ven z příslušného středu, se nazývá "magnetické". Reverzní superpozice těchto "magnetických" polí, která vyvolávají sílu nasměrovanou dovnitř příslušným středem, se v plazmové technologii nazývá "gravitační"."Magnetické" toky polí vytvářejí další energetická pole pro životní prostředí a proto mohou do organismů přidávat pole chybějící, která navíc "gravitační" toková pole zvedají jako pole z prostředí, a také mohou pole, která jsou pro organismus příliš mnoho nebo jsou nevhodná, z organismu odebrat.

Plazma

V plazmové technologii každý fyzický předmět (elektron, atom, zrnko písku, rostlina, zvíře, člověk, planeta, hvězda, galaxie, vesmír, ...) není ničím jiným, než hromaděním "magnetických" polí, která se nazývají "plasmaticko - magnetická". Takže podle Keshe je každý objekt "plazma". Slovo "plazma" proto Keshe nepoužívá tak, jak je tomu ve fyzice, která tímto pojmem popisuje ionizovaný plyn. "Plazma" je tedy předmět vždy, když se nehledí na jeho materiálové vlastnosti, ale na vlastnosti polí, která plazma tvoří. 

Tato pole obvykle přesahují fyzické hranice uvažovaných objektů. K dispozici jsou také retenční pole (= plazma), která jsou již oddělena od zdrojového objektu v nefyzické podobě (tedy obrazy polí) tekoucí na jiné fyzické objekty. Takováto pohybující se pole, tj. tekoucí, se nazývají v plazmové technologii "energie". 

Produkty a zařízení vyvinutá nadací Keshe umožňují na jedné straně proudění magnetických polí z jednotlivých atomů a molekul. Na druhé straně odebírají nadbytečná magnetická pole (např. z lidského organismu). Bylo zjištěno, že lidský organismus vylučuje pouze nadbytečná pole a přijímá pouze ta pole, která může dále využívat. Předpokladem je, že jsou k tomuto účelu použití nabízeny pouze produkty pro specificky dané oblasti využití. 

Gans

Počáteční materiálové komponenty, které dodávají nebo zachycují tato zde uvedená pole, jsou ve speciálním souhrnném stavu nazvané "GANS". V tomto speciálním stavu agregace mají atomy a molekuly požadovanou použitelnou schopnost. Vzhledem k tomu, že intenzity polí jednotlivých chemických prvků a jejich sloučenin jsou různé, se pro různé oblasti použití používají různé typy "GANS" nebo jejich kombinace. Použití různých typů "GANS" s různou intenzitou polí, způsobuje tok řízeného pole od silnějších ke slabším polím. Pokud tyto průtoky procházejí organizmem, tak ten, při tomto průtoku, má možnost odebrat si pro něj část potřebného a chybějícího pole během jeho průtoku anebo naopak tomuto průtoku poskytnout svá nadbytečná pole. 

Tato technologie tedy podporuje samoléčebné schopnosti lidského organismu na úrovni energetických polí, které takto tvoří samotný organismus. Nejedná se tedy o chemické účinky a procesy neboť jde o interakční procesy na úrovni "magnetických" polí.