Záznam z vystoupení ufologa Steve M. Greera
Dr. Steven Greer - Příslib nových energií

Processing video...